Friday, November 25, 2011

Pohonlah kepadaNya..


"Allah berfirman, "Wahai anak Adam, sepanjang engkau memohon kepadaKu dan berharap kepadaKu akan Aku amuni apa yang telah engkau lakukan,Aku tidak peduli.Wahai anak Adam, jika dosa-dosamu setinggi awan dilangit kemudian engkau meminta keampunan kepadaKu, akan Ku ampuni.Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaKu membawa kesalahan sebesar dunia kemudian engkau datang kepadaKu tanpa menyekutukan Aku dengan sesuatu pun, pasti akan datang kepadamu dengan ampunan yang sebesar itu pula."
[HR Tirmidzi]


No comments:

Post a Comment